Plantegninger

Plantegninger er viktige for å kunne vurderer boligen, og for å se mulighetene. Man illustrerer planene, og kan også velge 3D, 2D eller begge typer plantegninger.